• Terminy rekrutacji

   • Terminarz rekrutacji w ZSOiT w Białymstoku

     

    Lp.

    RODZAJ CZYNNOŚCI

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    Terminy w postępowaniu uzupełniającym

    1.

    Złożenie:

    • wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
    • 2 zdjęć,
    • zgody rodziców na naukę w klasie sportowej,
    • orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej (do klas sportowych LO)

    11.05. – 23.06.2019 r.

    do godz. 15:00 do klasy humanistyczno-medialnej i ogólnokształcącej w LO oraz wszystkich klas technikum

    22.07. – 27.07. 2020 r.

    do godz. 15:00 do klasy humanistyczno-medialnej i ogólnokształcącej w LO oraz wszystkich klas technikum

     

    11.05. – 20.05.2020 r.

    do godz. 15:00

    do klas mistrzostwa sportowego (piłka nożna)

     

    22.07 – 27.07. 2020 r.

    do godz. 15:00

    do klas mistrzostwa sportowego (piłka nożna)

    2.

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego – piłka nożna)

    21.05 - 22.05.2020 r.

    II termin:*

    28.05 - 29.05.2020 r.

     

    28.07.2020 r.

    3.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego)

    10.06.2020 r.

    o godz. 10:00

    II termin:*

    19.06.2020 r.

     

    07.08.2020 r.

    o godz. 10:00

    4.

    Uzupełnienie wniosku o:

    • świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
    • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty (dokument z OKE)

     

    26 – 30.06. 2020 r.

    do godz. 15:00

    -----------------

    5.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów zakwalifikowanych
    • kandydatów niezakwalifikowanych

     

    13.07.2020 r.

    o godz. 10:00

     

    17.08. 2020 r.

    o godz. 10:00

    6.

    Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do Technikum

     

    11.05 - 14.07.2020 r.

     

    22.07 - 18.08.2020 r.

    7.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez:

    • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej
    • dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ośmioklasisty (dokument z OKE)
    • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do Technikum)

     

     

     

     

    13.07 - 20.07.2020 r.

    do godz. 15:00

     

     

     

     

    17.08 - 21.08.2020 r.

    do godz. 15:00

    8.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów przyjętych
    • kandydatów nieprzyjętych

    21.07.2020 r.

    o godz. 10:00

    24.08.2020 r.

    o godz. 10:00

     

     

    Uwaga! Terminy składania wniosków do oddziałów mistrzostwa sportowego

    w IX Liceum Ogólnokształcącym są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów!

    WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ do 20 maja 2020 r. DO GODZ. 15:00

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • zsoit.bialystok.pl