• Terminy rekrutacji

   • Terminarz rekrutacji w ZSOiT w Białymstoku

     

    Lp.

    RODZAJ CZYNNOŚCI

    Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

    1.

    Złożenie:

    • wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
    • 2 zdjęć,
    • zgody rodziców na naukę w klasie sportowej,
    • orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej (do klas sportowych LO)

     

    15.06. – 10.07.2020 r.

    do godz. 15:00

    do klasy humanistyczno-medialnej

    i ogólnokształcącej w LO oraz wszystkich klas technikum

     

    15.06. – 22.06.2020 r.

    do godz. 15:00

    do klas mistrzostwa sportowego

    (piłka nożna)

    2.

    Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego – piłka nożna)

    23.06 - 07.07.2020 r.

    II termin:*

     do 30.07.2020 r.

    3.

    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

     

    29.06 - 10.07.2020 r.

    do godz.15:00

    4.

    Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (do klas mistrzostwa sportowego)

     

    do 09.07.2020 r.

    II termin:*

    do 31.07.2020 r.

    5.

    Uzupełnienie wniosku o:

    • zaświadczenie o wynikach egzaminu óśmioklasisty (dokument z OKE)

    oraz zmiana przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół do których kandyduje

     

     

    od 31.07 – 04.08. 2020 r.

    do godz. 15:00

    6.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów zakwalifikowanych
    • kandydatów niezakwalifikowanych

     

    12.08.2020 r.

     

    7.

    Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie dla kandydatów do Technikum

     

    15.06 - 14.08.2020 r.

    8.

    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez:

    • dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej
    • dostarczenie oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty

    (dokument z OKE)

    • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do Technikum)

     

     

     

     

    13.08 - 18.08.2020 r.

    do godz. 15:00

    9.

    Podanie do publicznej wiadomości listy:

    • kandydatów przyjętych
    • kandydatów nieprzyjętych

    19.08.2020 r.

    do godz. 14:00

     

    Uwaga! Terminy składania wniosków do oddziałów mistrzostwa sportowego

    w IX Liceum Ogólnokształcącym są inne, niż terminy rekrutacyjne do pozostałych oddziałów!

    WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NALEŻY ZŁOŻYĆ do 22 czerwca 2020 r. DO GODZ. 15:00

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • zsoit.bialystok.pl