• Opłaty

   •  

    • Opłaty obiady:

     

    obiad – 4,80 zł

    - miesięczną kwotę za obiady obliczamy: 4,80 zł x ilość dni żywieniowych

    - wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać bezgotówkowo

    (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

    numer konta 60 1240 1154 1111 0010 3578 8516

    płatności należy dokonywać nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca,

    dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

     

    • Opłaty internat:

     

    - miesięczna opłata stała za internat – 70 zł

    - dzienna stawka żywieniowa za śniadanie I i II, obiad i kolację – 12,50 zł, w tym:

    a) śniadanie I i II śniadanie – 4,50 zł

    b) obiad – 4,80 zł

    c) kolacja – 3,20 zł

    - miesięczną kwotę opłat obliczamy: 12,50 zł x ilość dni żywieniowych + 70 zł

    - wpłat za wyżywienie i zakwaterowanie należy dokonywać bezgotówkowo

    (przelewem, za pośrednictwem poczty, banku, Internetu) na:

    numer konta 60 1240 1154 1111 0010 3578 8516

    płatności należy dokonywać nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca,

    dokonanie wpłaty po terminie skutkować będzie naliczeniem odsetek.

     

    • Opłaty Rada Rodziców:

     

    Rada Rodziców działająca przy ZSOiT w Białymstoku informuje, iż kwota rocznej składki w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 50 zł

    KONTO RADY RODZICÓW PRZY ZSOiT W BIAŁYMSTOKU
    75 1240 2890 1111 0010 7628 6851

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • www.zsoit.bialystok.pl