• Charakterystyka klas

   • Charakterystyka klas

    w IX Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

     

     

    Klasa 1 ALO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)

     

    Klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)  to oferta adresowana do chłopców, którzy chcą w znacznym stopniu poprawić własne umiejętności gry w piłkę nożną. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz, równolegle z zajęciami edukacyjnymi, kształcenie umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka nożna. Treningi odbywają się codziennie w ramach zajęć szkolnych w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Organizujemy także wyjazdy na zgrupowania. W ramach zajęć treningowych odbywają się mecze towarzyskie z drużynami klubów piłkarskich, ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach na basenie oraz na siłowni.

     

    Wyróżniający się uczniowie uzyskują kwalifikacje trenerskie UEFA C oraz kwalifikacje sędziowskie. W trakcie czteroletniej nauki Trenerzy pomagają ukierunkować uczniów do podjęcia pracy w dziedzinie sportu

    i rekreacji np. na stanowisku trenera piłki nożnej.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, biologia
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
    • Zajęcia dodatkowe: treningi piłki nożnej
      

     

     

     

    Klasa 1 BLO mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców i dziewcząt)

     

    Klasa mistrzostwa sportowego (piłka nożna chłopców)  to oferta adresowana do wszystkich chętnych, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcą w znacznym stopniu poprawić własne umiejętności gry w piłkę nożną. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę trenerską. Realizowany program zapewnia dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz, równolegle z zajęciami edukacyjnymi, kształcenie umiejętności sportowych w dyscyplinie piłka nożna. Treningi odbywają się codziennie w ramach zajęć szkolnych w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Organizujemy także wyjazdy na zgrupowania. W ramach zajęć treningowych odbywają się mecze towarzyskie z drużynami klubów piłkarskich, ponadto uczniowie uczestniczą w zajęciach na basenie oraz na siłowni.

     

    Wyróżniający się uczniowie uzyskują kwalifikacje trenerskie UEFA C oraz kwalifikacje sędziowskie. Ponadto w trakcie czteroletniej nauki Trenerzy pomagają ukierunkować uczniów do podjęcia pracy w dziedzinie sportu i rekreacji np. na stanowisku trenera piłki nożnej.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
    • Zajęcia dodatkowe: treningi piłki nożnej
      

     

     

     

     

    Klasa 1 CLO humanistyczno-medialna

     

    Klasa humanistyczno-medialna to oferta adresowana do uczniów o kreatywnych zainteresowaniach humanistycznych. Edukacja medialna stawia sobie za cel wykształcenie określonych kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w dzisiejszym świecie, tak, aby uczniowie mogli swobodnie i bez przeszkód praktycznie wykorzystywać współczesne technologie. Uczniowie na tym profilu przygotowują się do sprawnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie mediów, wzbogacają wiedzę z zakresu komunikowania, komunikacji masowej, funkcji i roli mediów we współczesnym świecie, poznają gatunki dziennikarskie, biorą udział w wycieczkach i warsztatach tematycznych i poznają praktyczną stronę pracy prasy, radia, telewizji i agencji reklamowych. Natomiast interaktywne zajęcia wzbogacają informacje o szeroko pojętej kulturze audiowizualnej i medialnej.

     

    Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie: w mediach (prasa, radio, telewizja), w wydawnictwach,

    w agencjach reklamowych, w redakcjach portali internetowych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw. Kończąc klasę o profilu humanistyczno-medialnym uczniowie mogą także kontynuować naukę na uczelniach wyższych na takich kierunkach jak: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, politologia, historia, a także: psychologia, filologia angielska, filologia polska, filozofia, pedagogika, archeologia, polityka społeczna, nauki o rodzinie, kryminologia, europeistyka.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

     

     

    Klasa 1 DLO ogólnokształcąca

     

    Klasa ogólnokształcąca stworzona została z myślą o uczniu, który posiada szerokie zainteresowania humanistyczne (historia, literatura, kultura antyczna, teatr, film, historia sztuki). Nauka w tej klasie służy rozwijaniu uzdolnień literackich, artystycznych i przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym.

     

    Absolwenci mogą w przyszłości studiować na kierunkach uniwersyteckich m.in. prawo, administrację, politologię, filologię polską, historię, historię sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, politologię, nauki społeczne, socjologię czy pedagogikę. Możliwe jest również podjęcie studiów artystycznych w szkole teatralnej i filmowej.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

    Charakterystyka klas

    w Technikum Zawodowym Nr 1 w Białymstoku

     

     

    Klasa 1 ATZ technik fotografii i multimediów

     

    Technik fotografii i multimediów organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu i dźwięku oraz realizuje projekty multimedialne i graficzne. Uczęszczanie na ten kierunek to doskonały wybór dla osób zainteresowanych rejestracją obrazu i dźwięku oraz nowoczesnymi metodami ich obróbki. Posługując się nowoczesnym oprogramowaniem oraz sprzętem audiowizualnym, nasi uczniowie poznają różnorodne techniki tworzenia cyfrowych materiałów użytkowych i artystycznych. Poznając od podstaw budowę oraz obsługę sprzętu audiowizualnego takiego jak cyfrowe i analogowe aparaty fotograficzne, kamery oraz mikrofony, uczniowie wprowadzani są w świat rejestracji obrazu i dźwięku. Z kolei pracując w nowoczesnej sali komputerowej wyposażonej w specjalistyczny osprzęt i oprogramowanie, młodzież poznaje arkana obróbki zarejestrowanych plików cyfrowych i tworzenia za ich pomocą materiałów użytkowych, jak i artystycznych. Ucząc się w naszej szkole, młodzież poznaje podstawy tworzenia reklam, prezentacji multimedialnych, retuszu zdjęć, fotomanipulacji i animacji.

     

    Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika fotografii i multimediów, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w: laboratoriach i zakładach fotograficznych, prasie, wydawnictwach, agencjach reklamowych, redakcjach portali internetowych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

     

     

    Klasa 1 BTZ technik grafiki i poligrafii cyfrowej

     

    Technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest ciekawym i nowoczesnym kierunkiem dającym duże możliwości dalszego rozwoju. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu grafiki komputerowej, fotografii, multimediów oraz informatyki. Uczęszczanie na ten kierunek to doskonały wybór dla osób zainteresowanych sztuką i multimediami oraz najnowszymi technologiami. Posługując się nowoczesnym oprogramowaniem graficznym oraz sprzętem komputerowym, uczniowie tego kierunku poznają różne techniki tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej. Zdobyte umiejętności testują podczas projektowania materiałów użytkowych i artystycznych m.in. plakatów, ulotek, billboardów, wizytówek, książek, czasopism oraz etykiet i opakowań wszelakiego typu. Uczniowie projektują również strony internetowe, bannery, oraz layouty aplikacji mobilnych i desktopowych. Zaznajamiani są również z arkanami tworzenia identyfikacji wizualnej.

     

    Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w: agencjach reklamowych, studiach graficznych, firmach wydawniczych, drukarniach, zakładach fotograficznych, działach marketingu i promocji różnych przedsiębiorstw, redakcjach portali internetowych.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

     

    Klasa 1 CTZ technik reklamy

     

    Technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie, wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną i lingwistyczną. Nauka na tym kierunku to fascynująca podróż po polach projektowania graficznego, językoznawstwa, marketingu, socjologii, historii sztuki i wielu innych dyscyplinach wiedzy. Uczniowie tego profilu nauczą się posługiwać narzędziami marketingowymi, jak rozwijać i budować wizerunek marki lub produktu, jak przygotować profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik reklamy wizualnej. Absolwenci tego kierunku dowiedzą się, jak należy projektować reklamę prasową, radiową, spot reklamowy, plakat, ulotki oraz reklamę internetową i zewnętrzną. Nauczą się trafnie dobierać formy reklamy i media. Poznają podstawy rysunku, projektowania graficznego i fotografii reklamowej. Zdobędą umiejętności prowadzenia prezentacji i rozmów sprzedażowych oraz pozyskiwania klientów, a także prowadzenia i opracowywania badań marketingowych. Dowiedzą się też, jak funkcjonują agencje reklamowe.

     

    Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika reklamy, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Nasi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie: w mediach, agencjach reklamowych, agencjach PR, jako copywriter, art designer, account manager, specjalista ds. marketingu, organizator działań promocyjnych.

     

    • Przedmioty rozszerzone: język angielski
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

     

     

    Klasa 1 DTZ technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień

     

    Zawód technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień jest zawodem szerokoprofilowym. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym. Technik realizacji nagrań i technik realizacji nagłośnień zajmuje się również, edycją, montażem, przetwarzaniem i synchronizacją dźwięku, aż po finalizację projektu dźwiękowego. W trakcie nauki w naszej szkole uczniowie poznają tajniki organizowania planu nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku, konfigurowania i obsługi konsolety mikserskiej do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu oraz obsługi systemów mikrofonowych, stosowania sposobów przetwarzania i odtwarzania dźwięku, obsługi programów komputerowych przeznaczonych do obróbki dźwięku, wykonywania pomiarów akustyki pomieszczeń, rejestrowania, montażu, przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego, zestawiania urządzeń do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń, wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego, realizowania nagłośnienia imprez plenerowych, estradowych i teatralnych, współpracy z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych.

     

    Podczas nauki nasi uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Zaliczone egzaminy oraz ukończenie naszego technikum dają tytuł zawodowy technika realizacji nagrań lub technika realizacji nagłośnień, a zdana matura otwiera możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Po ukończeniu nauki absolwent może znaleźć zatrudnienie w: studiach nagrań, stacjach radiowych i telewizyjnych, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień na estradzie, na planie filmowym, w teatrze, operze, filharmonii, firmach zajmujących się wytwarzaniem oprogramowania multimedialnego. Jest również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

     

    • Przedmioty rozszerzone w obu zawodach: język angielski
    • Języki obce: język angielski i do wyboru język niemiecki lub język rosyjski
      

     

     

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
   • zsoitbialystok@wp.pl
   • (+48) 85 653 00 73 (+48) 85 654 76 25
   • ul. Antoniuk Fabryczny 1 15-762 Białystok
   • zsoit.bialystok.pl